Polyuretan plattor Thermano

Boards, polyuretan, Therma

På isoleringsmaterial marknaden finns det också plattor med polyuretan PIR – en produkt med hög energieffektivitet och den bästa möjliga lösningen för värmeisolering. PIR skum är den populäraste produkten för värmeisolering i hela tekniskt avancerade värld. Plattor PIR Thermano kan spara över 100 gånger mer energi än vad som används för att tillverka dem. Med moderkort PIR kan spara ca 40% av bortkastad energi jämfört med en oisolerad byggnad. Ingen annan isolator garanterar sådana besparingar.

Plattor Thermano är fuktbeständiga och okänsliga för inträngning av luft, så att man känns komforten av frisk och ren luft i huset. Fukt sipprar inte in, bildar inte en daggpunkt, det uppstår inte någon daggpunkt så att det inte finns några förutsättningarna för utvecklingen av skadliga mögel och mjöldagg. Slutna cellstrukturer och hög materialtäthet moderkort ger hög termisk stabilitet av hela byggnadens livslängd, utan att förlora de isolerande egenskaperna.

Den stora fördelen med PIR plattor är det stora utbudet av ansökan. Detta beror på tekniska fördelar, men också på att de är lätta att använda och det är brist på särskilda krav för byggandet. De används speciellt inom industrin, bostäder och kommersiella byggnader.

Läs vidare http://www.thermano.eu/

by